kijk op werk
Stationsstraat 14B
1211 EM Hilversum
06-25165119

info@kijkopwerk.com

 

 

IRO producten

Loopbaanbegeleiding

Wanneer u op zoek bent naar een andere richting qua werk of meer zicht wilt krijgen op de mogelijkheden die er voor u op de arbeidsmarkt zijn, dan kunt u in eerste instantie kiezen voor een loopbaantraject. Samen met een loopbaanadviseur wordt er in 6 tot 8 bijeenkomsten gekeken naar uw wensen en capaciteiten en worden interesses, behoeften, bekwaamheden, successen en motivatie in beeld gebracht. Dit zodat er uiteindelijk duidelijkheid ontstaat over mogelijke beroepsrichtingen, over bijpassende opleidingen en over welke werkomgeving het beste bij u aan sluit.

Nadat de informatie uit de bijeenkomsten is verzameld en geanalyseerd, zal de loopbaanadviseur in de eindrapportage de verbanden tussen de verschillende onderdelen beschrijven en de eindconclusies die zijn getrokken, weergeven. Naast het advies over een beroepsrichting, wordt er een actieplan gemaakt en wordt aangeven aan welke voorwaarden een werkplek moet voldoen. Daarnaast zal er samen met u een curriculum vitae op worden gesteld, waarin uw ervaring, kwaliteiten en resultaten goed uit de verf komen. Dit zodat u vervolgens voldoende handvaten heeft om een passende werkplek te zoeken.

Opleiding

Samen met u wordt gekeken of de opleiding die u in gedachten heeft, binnen uw IRO traject kan worden opgenomen. Verder zou u, wanneer er nog geen duidelijkheid is omtrent een richting of scholingsinstituut, begeleiding kunnen krijgen bij een uitzoeken van een opleiding die aan sluit bij uw wensen en mogelijkheden. Tijdens deze scholingsoriëntatie wordt o.a. gekeken naar vooropleiding, naar kwaliteiten en interesses en naar kansen op de huidige arbeidsmarkt.

Werkervaringsplaats met coaching

Wanneer u graag uw uren en arbeidsritme weer op wilt bouwen of met uw arbeidsverleden nog geen kans maakt in de beroepsrichting van uw keuze, dan kan er tijdens het traject worden gekozen voor het inzetten van een werkervaringsplaats. Dit zodat u zinvolle werkervaring op doet en van daaruit kunt doorstromen naar een betaalde functie. Een reïntegratieconsulent helpt u bij het zoeken van de werkervaringsplek en bij het maken van de afspraken. Daarnaast biedt hij of zij tijdens de werkervaringsperiode ondersteuning op de werkplek.

Sollicitatiebegeleiding (individueel)

Tijdens de sollicitatiebegeleiding krijgt u ondersteuning en tips op het gebied van solliciteren, communiceren en presenteren. Zo kan een reïntegratieconsulent b.v. met u mee kijken naar een originele sollicitatiebrief of er samen met u voor zorgen dat uw capaciteiten en werkervaring goed uit de verf komen in uw CV. Daarnaast kunnen sollicitatiegesprekken met u worden voorbereid of kunt u samen met een reïntegratieconsulent naar potentiële werkgevers bellen. De reïntegratieconsulent biedt u in het sollicitatieproces een vertrouwelijk klankbord en een actieve spiegel. De begeleiding is gericht op:

  • Het onderhouden van netwerken en het ontwikkelen van nieuwe netwerken.
  • Het effectief inzetten van de eigen communicatie en presentatie stijl.
  • Het schrijven van brieven en het voorbereiden van netwerk- en sollicitatiegesprekken.
  • Het evalueren van gevoerde sollicitatie en netwerkgesprekken.
  • Het verdiepen en versterken van uw motivatie.
  • Het uitzetten van doelen en ze realiseren binnen het vastgestelde termijn.

Sollicitatietraining (groepsverband)

Wanneer u besluit de sollicitatietraining in uw traject op te nemen, dan kiest u voor een driedaagse training, gericht op presentatie, communicatie en sollicitatie. Tijdens deze training worden nuttige tips gegeven om meer kans te kunnen maken op de huidige arbeidsmarkt. De groepsgrootte ligt tussen de 5 en 10 personen, die qua vraagstelling en niveau op elkaar zijn afgestemd. De bedoeling is dat u ervaringen uit wisselt, van elkaar leert en elkaar feedback geeft. Het is ook mogelijk om alleen de sollicitatietraining te volgen (1 dag).

Tijdens het onderdeel "presenteren vanuit kracht" wordt er aandacht besteed aan een goede beheersing van lichaam (oogcontact, mimiek, houding, gebaren en bewegingen) en stem (toon, tempo, volume en articulatie). Vervolgens ligt het accent van het onderdeel communicatieve vaardigheden op "het doen". De training is gebaseerd op principes uit het Neuro-Linguïstisch programmeren (NLP) en er is volop gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen. Zo komen er o.a oefeningen die te maken hebben met matchen, volgen en leiden, zintuiglijke systemen, kernkwaliteiten, doelgerichte communicatie (SMART) en het communicatiemodel (MUST) aan de orde. Tenslotte wordt in de sollicitatietraining aandacht besteed aan kwaliteiten, wensen en mogelijkheden, beperkingen, functie-eisen en verkooppunten. Ook worden er tips gegeven om te netwerken en wordt er gekeken naar het schrijven van een goede sollicitatiebrief, naar open sollicitaties, naar het curriculum vitae en naar het voorbereiden en voeren van een sollicitatiegesprek.

Bemiddeling en plaatsing

In de bemiddelingsfase kan de reïntegratieconsulent, naast dat hij of zij met u  mee kijkt naar passende vacatures op internet of in de krant, actief bedrijven voor u benaderen. Ook wordt er onderzocht of dat er mogelijkheden zijn binnen zijn of haar netwerk. Dit door u te promoten bij passende bedrijven en door uw curriculum vitae bij verschillende werkgevers uit het netwerk neer te leggen.

Daarnaast kijkt een reïntegratieconsulent tijdens de plaatsing o.a. met u mee naar uw contract, naar het regelen van zaken rondom uw uitkering en naar het creëren van de juiste voorwaarden op de werkplek. Ook kan de reïntegratieconsulent, indien u de status arbeidsgehandicapte heeft, een werkgever voorlichten over subsidiemogelijkheden.

Nazorg

Het is mogelijk om, nadat u geplaatst bent bij een werkgever, nog enige tijd begeleiding van een reïntegratieconsulent te houden. Dit zodat u in de tijd dat u veel moet regelen en er voor u wellicht veel veranderingen zijn, altijd een stukje terugkoppeling kunt krijgen. Zo kan een reïntegratieconsulent b.v met u mee kijken naar de juiste balans tussen werk en privé en naar hoe u uw energie optimaal kunt verdelen. Daarnaast biedt de reïntegratieconsulent o.a. ondersteuning bij papierzaken, bij het bespreekbaar maken van problemen op de werkvloer en bij het voorbereiden van belangrijke gesprekken. U kunt voor wat betreft de invulling van de nazorg uiteraard zelf uw wensen aan geven.

 
 

 

   
 

 

 
 
   
   
   
   
 
webdesign
nighthawk ict ©
       
home