kijk op werk
Stationsstraat 14B
1211 EM Hilversum
06-25165119

info@kijkopwerk.com

 

 

PGB producten

Loopbaanbegeleiding

Tijdens een loopbaanonderzoek worden wensen en mogelijkheden op het gebied van werk of vrijwilligerswerk in kaart gebracht. Welke richting sluit aan bij uw interesses, welke mogelijkheden heeft u, gezien uw vooropleiding, werkervaring en arbeidshandicap en met welk beroep maakt u kans op de huidige arbeidsmarkt? Verder wordt er samen met u naar de voorwaarden gekeken waaraan een werkplek moet voldoen en wordt er, indien van toepassing, een scholingsadvies gegeven.

De loopbaantrajecten van Kijk op Werk zijn op maat en naar aanleiding van het oriënterend gesprek en de arbeidshandicap wordt er een planning gemaakt van 6-8 bijeenkomsten. Hierin worden wensen, behoeften, sterke kanten, successen en motivatie duidelijk in kaart gebracht. Tussen elke bijeenkomst zit een week om de volgende bijeenkomst optimaal voor te kunnen bereiden, om eventueel besproken onderwerpen verder uit te diepen en om testen te maken. Daarnaast zal er tijdens de bijeenkomsten gebruik worden gemaakt van testen op de computer.

U bepaalt zelf het tempo. Wanneer blijkt dat er een langere tijd tussen moet zitten, er van de planning af moet worden geweken of wanneer er extra bijeenkomsten nodig zijn, dan is dit altijd mogelijk. De begeleiding is individueel en de gesprekken kunnen eventueel bij u thuis plaats vinden. Kijk op Werk heeft ruime ervaring in het uitvoeren van loopbaantrajecten voor mensen met een arbeidshandicap, dus houdt optimaal rekening met hetgeen er vanuit u handicap wel of niet mogelijk is.

Beroepsoriëntatie

Tijdens een beroepsoriëntatie bij Kijk op Werk is het mogelijk om een aantal beroepsrichtingen uit te proberen. Dit kunnen beroepen zijn die in een loopbaantraject naar voren zijn gekomen, maar het kan ook zijn dat u zelf al ideeën heeft over mogelijke richtingen en deze graag met elkaar wilt vergelijken. Dit om vervolgens een juiste keuze te kunnen maken op werkgebied. Kijk op Werk gaat samen met u op zoek naar werkgevers die open staan voor stagiaires, maakt afspraken met bedrijven en begeleid u op de werkplek. Vervolgens zal Kijk op Werk de werkplekken met u evalueren, conclusies trekken en adviezen geven voor de toekomst. De duur van de stage wordt in samenspraak met u en de werkgever afgestemd. Iemand kan een dagje mee kijken in een bedrijf, maar het is ook mogelijk om stages van een paar weken of van een aantal maanden te organiseren.

Scholingsoriëntatie

Het maken van een passende schoolkeuze is niet altijd eenvoudig. Het kan zijn dat u er nog niet helemaal uit bent welke opleiding u graag wilt volgen of dat u hulp nodig heeft bij het uitzoeken van een geschikt scholingsinstituut. Kijk op Werk helpt u daar graag bij. Kijk op Werk kijkt samen met u of de beroepsrichting die u in gedachte heeft aan sluit bij uw interesses en vaardigheden, of deze gezien uw arbeidshandicap mogelijk is en naar de kansen die u op dit moment op de huidige arbeidsmarkt zou hebben. Wanneer u nog geen ideeën heeft over een beroepsrichting, dan wordt loopbaanbegeleiding geadviseerd. Naast dat er in dat traject inzichtelijk wordt gemaakt welke functies, branches en organisatie het beste bij u passen, wordt er in de loopbaanbijeenkomsten ook aandacht besteed aan het uitzoeken van een passend scholingstraject.

Tijdens de scholingsoriëntatie wordt uiteraard rekening gehouden met de belastbaarheid en de leercapaciteiten van een kandidaat. Daarnaast is het eventueel mogelijk om tijdens uw opleiding begeleiding vanuit Kijk op Werk te houden. De jobcoach kan contacten onderhouden met het scholingsinstituut, advies geven in verband met uw beperking en ondersteuning bieden wanneer uw problemen bespreekbaar wilt maken. Daarnaast kan de jobcoach samen met u naar leerdoelen kijken en u motiveren en stimuleren.

Coaching op de stageplaats/BBL werkplek

Volgt u een opleiding en gaat u binnenkort stage lopen bij een werkgever? Schakel dan Kijk op Werk in om u te begeleiden op de werkvloer. De jobcoach kan samen met u de juiste voorwaarden in verband met u handicap creëren, de werkgever inlichten over de manier waarop die u het beste kan begeleiden en u ondersteunen tijdens evaluaties of bij het bespreekbaar maken van problemen. De jobcoach zal regelmatig bij u langs komen op de werkplek en samen met u het overzicht bewaken. Kijk op Werk kan ook ingeschakeld worden om de coaching op de BBL werkplek te verzorgen of om samen met u een geschikte werkplek te vinden zodat u met uw BBL opleiding kunt starten.

Bemiddeling naar een vrijwilligersplek

Zou u graag vrijwilligerswerk willen doen? Bijvoorbeeld om een zinvolle daginvulling te hebben of om uw sociale contacten uit te breiden? Kijk op Werk kan u daar bij helpen. In het traject "bemiddeling naar een vrijwilligersplek" wordt er samen met u gekeken naar uw wensen en mogelijkheden. Zo wordt er o.a. gekeken naar de richting waarin u vrijwilligerswerk zou willen doen, naar het aantal uren dat u wilt werken, naar de reisafstand en naar de voorwaarden die voor u noodzakelijk zijn om goed te kunnen functioneren. Verder helpt Kijk op Werk u met het benaderen van bedrijven, bij het maken van afspraken en in de eerste tijd dat u als vrijwilliger werkzaam bent. Vervolgens kunt u zelf beslissen of u de begeleiding langzamerhand af wilt bouwen of dat u de ondersteuning vanuit een jobcoach wilt behouden.

Werkervaringsplaats met coaching

Wanneer het voor u wel duidelijk is welk beroep bij uw wensen en mogelijkheden aan sluit, maar u op de arbeidsmarkt nog weinig kansen maakt, b.v omdat u net van school komt, lang uit het arbeidsproces bent geweest of dat u in de richting van uw keuze nog geen werkervaring heeft, dan kan Kijk op Werk voor u een passende werkervaringsplek zoeken. Dit zodat u uw arbeidsritme weer op kunt bouwen, werknemersvaardigheden aan kunt leren of zinvolle werkervaring op kunt doen en vervolgens van daaruit door kunt stromen naar een betaalde werkplek. Een jobcoach helpt u bij het zoeken van de werkervaringsplek en bij het maken van de afspraken. Daarnaast biedt hij of zij tijdens de werkervaringsperiode ondersteuning op de werkplek. Hierbij wordt rekening gehouden met hetgeen u vanuit uw beperking nodig heeft. Een jobcoach onderhoudt contacten met alle partijen en begeleid en stuurt bij waar nodig.

Sollicitatietraining

Wanneer u graag ondersteuning of tips wilt krijgen op het gebied van solliciteren, communiceren en presenteren, dan kunt u vanuit de PGB Kijk op Werk inschakelen. De jobcoach van Kijk op Werk kijkt met u mee naar een originele sollicitatiebrief en zorgt er samen met u voor dat uw capaciteiten en werkervaring goed uit de verf komen in uw CV. Ook kunnen sollicitatiegesprekken met u worden voorbereid, kunt u samen met de jobcoach naar bedrijven bellen en kan de jobcoach u uitleggen hoe u passende vacatures kunt vinden.

Bemiddeling naar werk

In de bemiddelingsfase kan een jobcoach, naast dat hij of zij met u mee kijkt naar passende vacatures op internet of in de krant, actief bedrijven voor u benaderen en onderzoeken of dat er mogelijkheden zijn binnen zijn of haar netwerk. Daarnaast zorgt de jobcoach er samen met u voor dat de juiste voorwaarden op een werkplek worden gecreëerd en dat u optimaal kunt functioneren.

Coaching op de werkplek

Heeft u al een baan, maar heeft u ondersteuning nodig om deze werkplek te kunnen behouden? De jobcoach van Kijk op Werk is het aanspreekpunt voor alle partijen en kan bijsturen en begeleiden waar nodig!

Zo kan een jobcoach o.a:

 • Contact onderhouden met de werkgever en advies geven over de voorwaarden die voor u nodig zijn om goed te kunnen functioneren.
 • Onzekerheden wegnemen en stimuleren d.m.v. positieve bekrachtiging
 • Ondersteuning bieden bij het aanleren van werknemersvaardigheden
 • Samen met u uw grenzen in de gaten houden en sturing geven bij het verdelen van energie.
 • Structuur aanbrengen in het werk en wanneer er te veel prikkels zijn, overzicht creëren.
 • Sturing geven wanneer u wordt beïnvloed door omgevingsfactoren.
 • Ondersteuning bieden in het bespreekbaar maken van problemen op de werkvloer / tijdens evaluaties of functioneringsgesprekken.
 • Begeleiding bieden bij verandering of bij het aanleren van nieuwe taken.
 • Concrete handvaten aanbieden over hoe u het beste om kan gaan met bepaalde sociale situaties.
 • Ondersteuning bieden bij het inpassen van werk in het dagelijkse leven.
 • Papierzaken regelen.

 
 

 

   
 

 

 
 
   
   
   
   
 
webdesign
nighthawk ict ©
       
home